به گزارش راگانیوز؛ وحید فروغی با اشاره به این خبر گفت: باتوجه به اهمیت و ضرورت ارتقای زیبایی های منظر عمومی شهر، ۲۵ گلدان‌پایه بلند از سوی واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری تهیه و در بلوار شهید بهشتی جانمایی شد.

وی افزود: نصب گلدان های پایه بلند علاوه بر زیباسازی فضای دیداری شهر شرایط مناسبی برای کاشت و نگهداشت انواع گل های فصلی نیز  فراهم می کند.

معاون خدمات شهری شهرداری کهریزک در پایان خاطرنشان کرد: نصب گلدان های پایه بلند در سایر نقاط شهر کهریزک نیز پیش بینیرشده است که پس از جانمایی نقاط مورد نظر، نصب می شود