محمد عباسی  اظهار داشت: قمیت هر کیلوگرم گوشت منجمد ۲۹ هزار تومان برآورد شده و از طریق ۳۱ واحد منتخب عرضه گوشت در سطح شهرستان ری ادامه خواهد داشت.
عباسی یادآور شد: برای توزیع عادلانه گوشت منجمد، هر نفر فقط سه کیلوگرم گوشت دریافت کند.
وی با بیان اینکه توزیع گوشت منجمد می تواند التهابات بازار را کاهش دهد، عنوان کرد: عرضه گوشت منجمد تا زمان تعادل بازار گوشت ادامه خواهد داشت.
عباسی تصریح کرد: نظارت بر عملکرد قصابی های منتخب عرضه گوشت منجمد توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری انجام خواهد شد و مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند به اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ری مراجعه کنند.
شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در جنوب استان تهران واقع شده که دارای پنج شهر شهرری، باقرشهر، کهریزک، قیامدشت و حسن آباد است.