به گزارش راگانیوز ؛ مهاجرین پاکستانی مقیم تهران با تجمع در آستان مقدس بی بی شهربانو (شهرری) به عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام پرداختند . مهاجرین پاکستانی با دسته های سینه زنی و فریاد لبیک یا حسین به سوگ اباعبدالله و یاران با وفای آن حضرت نشستند.

به گزارش راگانیوز ؛ مهاجرین پاکستانی مقیم تهران با تجمع در آستان مقدس بی بی شهربانو (شهرری) به عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام پرداختند .

مهاجرین پاکستانی با دسته های سینه زنی و فریاد لبیک یا حسین به سوگ اباعبدالله و یاران با وفای آن حضرت نشستند.