به گزارش راگانیوز ، محمد عباسی  افزود: تاکنون ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت دانه روغنی کلزا رفته و پیش بینی می شود این میزان تا یک هزار هکتار افزایش یابد.

وی عنوان کرد: متوسط برداشت دانه روغنی کلزا در هر هکتار بین سه تا چهار تن است که این مقدار با ارائه خدمات فنی و آموزشی کارشناسان کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت ۶ تن نیز افزایش می یابد.
عباسی با اشاره به اینکه کاشت کلزا در برنامه های اقتصاد مقاومتی تدوین و تاکید شده است ،اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با تامین و تخصیص یارانه اصلاح شده کلزا و بیمه کردن این محصول و همچنین خرید تضمینی آن تمام شرایط را برای کشت دانه روغنی کلزا فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: کشت کلزا چون مدیریت پذیر و نیاز به مراقب های شدید در حوزه کنترل علف های هرز و زمان مناسب کشت(از اول تا آخر مهر ماه) دارد از طرف کشاورزان مانند گندم و جو استقبال نمی شود.
عباسی یادآور شد: کشت پاییزه کلزا به دلیل اینکه ریشه آن تا عمق ۷۰ سانتی متری زمین فرو می رود باعث افزایش ۲۰ درصدی محصولات در کشت اول می شود که کشاورزان باید به این مورد توجه ویژه داشته باشند.
عباسی در پایان یادآور شد: کشت متناوب گندم، ذرت و کلزا به‌ صورت دوره‌ای در مزارع کشاورزی یکی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای بهره وری بهتر از آب و خاک است.
شهرستان ری با دارا بودن ۲۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران، سالانه در حدود ۸۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی و زراعی تولید می کند.