با تصمیم استاندار تهران امیراله حقیقی فرماندار جدید پردیس می‌شود.

قرار است مراسم تودیع ومعارفه فرماندار پردیس یکشنبه هفته آتی برگزار شود.

حقیقی پیش از پردیس فرماندار اسلامشهر بوده است.

مرتضی حیدری نیز از فروردین ۹۳ سکان فرمانداری پردیس را به دست گرفته بود.