محسن علیجانی  در خصوص پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی تعرفه ها در سازمان نظام پزشکی، گفت: درگذشته مصوبات دربحث تعرفه ها درسازمان نظام پزشکی صورت می گرفت، اما در حال حاضر هرگونه افزایش تعرفه باید در شورای عالی بیمه بررسی و مصوب شود، ضمن اینکه بخش خصوصی را باید درباره میزان تعرفه های درمانی از بخش دولتی متفاوت در نظرگرفت.

هزینه ها درمراکز درمانی خصوصی و مطب ها افزایش یافته است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درحوزه سلامت باید جیب مردم و پرداختی ها از سوی بیماران را هم مد نظر قرار داد، افزود: اما به دلیل افزایش هزینه ها درمراکز درمانی بخش خصوصی ، مطب ها و سیر صعودی تورم در جامعه می توان تغییراتی را درمیزان تعرفه ها اعمال کرد، به عنوان مثال برای خرید یک دستگاه رادیولوژی و تصویر برداری باید مبلغ زیادی هزینه شود؛ لذا شورای عالی بیمه با لحاظ کردن مباحثی نظیر افزایش نرخ دلار و مشکلات اقتصادی تعرفه های بخش خصوصی را تغییر دهد.