به گزارش راگانیوز ، محمد عباسی  با بیان اینکه شهرستان ری پتانسیل های مناسبی برای نگهداری دام در استان تهران دارد، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۹ هزار و ۵۱۵ راس گاو شیری در ۳۰۰ واحد صنعتی و ۱۰۸ واحد کوچک و روستایی در سطح این شهرستان نگهداری می شود. وی با اشاره به اینکه […]

به گزارش راگانیوز ، محمد عباسی  با بیان اینکه شهرستان ری پتانسیل های مناسبی برای نگهداری دام در استان تهران دارد، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۹ هزار و ۵۱۵ راس گاو شیری در ۳۰۰ واحد صنعتی و ۱۰۸ واحد کوچک و روستایی در سطح این شهرستان نگهداری می شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم شیر نسبت به سال گذشته ۴۰ هزار ریال افزایش یافته است، ادامه داد: سال گذشته قیمت هر کیلوگرم شیر ۱۴ هزار ریال بود که امسال به ۱۸ هزار ریال افزایش یافته هر چند که این افزایش قیمت در مقابل گرانی نهاده های دامی از جمله علوفه، کنجاله، جو و سویا بسیار ناچیز است.
عباسی خرید اعتباری شیر توسط کارخانه های لبنی را مهمترین مشکل دامداران شهرستان ری عنوان کرد و یادآور شد: خریدهای اعتباری با توجه به نوسانات بازار ارز و قیمت نهاده های دامی به هیچ عنوان به نفع تولید کنندگان نیست.
وی با بیان اینکه شهرستان ری در ۶ ماه نخست سال جاری ۲ هزار و ۶۲۷ تن گوشت قرمز گوساله، گاو و گوسفند نیز تولید کرده است ،افزود: این شهرستان نسبت به ۶ ماه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش تولید گوشت قرمز را داشته و توانسته پس از شهرستان ورامین رتبه دوم را در استان تهران به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: شهرستان ری دارای ۲۳ واحد صنعتی، ۸۵ واحد کوچک روستایی و ۳۹ واحد سنتی نگهداری دام سنگین است و همچنین این شهرستان دارای ۱۳ واحد پرورش صنعتی و ۱۳۶ واحد کوچک و روستایی نگهداری گوسفند می باشد.