فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف و انهدام کارگاه تولید موادغذایی غیرمجاز در پاکدشت خبر داد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف و انهدام کارگاه تولید موادغذایی غیرمجاز در پاکدشت خبر داد.