به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزک؛ مریم شرفی با اعلام این خبر گفت : بر اساس تاکید شهردار کهریزک مبنی بر ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان در حوزه‌های شغلی و مهارت‌های اجتماعی ، تقویم آموزشی کارکنان در ۶ ماه دوم سال ۹۷ با پیش بینی ۱۶ […]

به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزک؛ مریم شرفی با اعلام این خبر گفت : بر اساس تاکید شهردار کهریزک مبنی بر ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان در حوزه‌های شغلی و مهارت‌های اجتماعی ، تقویم آموزشی کارکنان در ۶ ماه دوم سال ۹۷ با پیش بینی ۱۶ دوره آموزشی ترسیم شد.

وی در تکمیل این خبر افزود : دوره های آموزشی جدید با هدف ظرفیت سازی منابع انسانی و تقویت بنیه علمی و مهارتی کارکنان جهت پاسخگویی مناسب تر به مراجعه کنندگان و ارائه خدمات به شهروندان شهر است که این دوره‌های آموزشی هم اکنون درحال برگزاری است و تاپایان سال ادامه دارد.

مسئول واحد آموزش‌های شهروندی شهرداری کهریزک اظهار داشت: باتوجه به نیازسنجی‌های انجام شده از کارکنان و بررسی فراوانی مشکلات سطح شهر؛ دوره های آموزشی با مفاهیم  پسماندها، حوادث غیر مترقبه، مدیریت بهداشت عمومی، آسیب شناسی خانواده، اخلاق، فرماندهی تیم عملیاتی، ترافیک و حمل و نقل شهری، محیط زیست شهری، آشنایی با بافت فرسوده و… پیش بینی شده است که کارکنان شهرداری بر اساس حوزه فعالیت خود در هریک از این دوره های آموزشی شرکت می‌کنند.

شرفی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور کیفی سازی فعالیت اداری کارکنان؛ دوره های آموزشی آیین نگارش نامه‌های اداری و حقوقی، آمایش سرزمینی، منشور اخلاقی پاسخگویی به ارباب رجوع، ممیزی و نوسازی نیز در فهرست سرفصل‌های آموزشی شهرداری کهریزک تعریف شده است که مجموع این دوره های آموزشی در بهبود فعالیت اداری و شخصی کارکنان نقش بسطایی خواهد داشت.