به گزارش راگانیوز ، مهدی مجیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان ری با بیان اینکه هر واحد گلخانه برای ۹ تا ۱۵ نفر ایجاد اشتغال می کند، اظهار داشت: باید از این صنعت اشتغالزا حمایت بیشتری انجام شود. وی با بیان اینکه در زمینه تاسیس گلخانه هماهنگی و همراهی بین دستگاهی وجود ندارد، […]

به گزارش راگانیوز ، مهدی مجیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان ری با بیان اینکه هر واحد گلخانه برای ۹ تا ۱۵ نفر ایجاد اشتغال می کند، اظهار داشت: باید از این صنعت اشتغالزا حمایت بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه در زمینه تاسیس گلخانه هماهنگی و همراهی بین دستگاهی وجود ندارد، افزود: بسترسازی مناسب از سوی شهرداران، بخشداران و مسئولان مربوطه در زمینه تاسیس گلخانه انجام شود.
مجیدی با بیان اینکه بروکراسی اداری معضلی برای فعالیت کشاورزان ری است، بیان کرد: موانع فعالیت کشاورزان باید از سر راه برداشته شود تا زمینه افزایش تولید محصول فراهم شود.
وی عنوان کرد: رونق کشاورزی و تولید محصول نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه ها و حمایت از قشر کشاورز است.
مجیدی نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز نیز هشدار داد و تاکید کرد: شهرداری ها مراقب حوزه استحفاظی خود باشند تا ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی مربوط به آنها انجام نشود.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری نیز در ادامه این جلسه گفت: تاسیس گلخانه علاوه بر اینکه موجب اشتغالزایی می شود، ضریب امنیت غذایی را نیز افزایش می دهد.
محمد عباسی یادآور شد: جهاد کشاورزی در حوزه تاسیس گلخانه نیاز به تعامل همه دستگاه ها در این شهر دارد تا بتواند در حوزه کشاورزی توسعه و رونق بیشتری ایجاد کند.
وی افزود: برخی قوانین دست و پاگیر معضلی برای ادامه فعالیت کشاورزان شده است.
شهرستان ری با ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ، سالانه در حدود ۸۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی و زراعی را تولید می کند، این شهرستان دارای رتبه اول در تولیدگندم، ذرت علوفه ای، صیفی جات، شیر و رتبه دوم را در تولید تخم مرغ در استان تهران را دارد.