به گزارش راگانیوز  اسماعیل صارمی اظهار داشت: شهرستان ملارد توانسته در تولید قارچ رتبه بسیار خوبی را داشته باشد و به عنوان یکی از مهمترین منابع تولید قارچ کشور محسوب شود.

وی ادامه داد: در این راستا و با توجه به این مهم باید در مسیر تولیدات بیشتر حرکت کنیم و این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری‌ها و توجه بیشتر به کشاورزی این شهرستان است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ملارد با اشاره به اینکه یکی از مهمترین راه‌های توسعه اقتصادی، ‌رشد و رونق کشاورزی است،‌ افزود: برای اینکه بتوانیم در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کنیم باید توجه بیشتری را به صنعت کشاورزی داشته باشیم و مسیر کشاورزی را به روز کرده و کشاورزان را نیز با دانش روز آشنا کنیم.

صارمی رفع مشکلات کشاورزان را مهم خواند و گفت: این شهرستان در زمینه کشاورزی دارای اهمیت بسیاری است و می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی به شمار آید؛ لذا با توسعه خدمات به کشاورزان و رفع مشکلات آنان و ارتقای سهم آب کشاورزی می‌توانیم شاهد مسیر توسعه صنعت کشاورزی در این شهرستان باشیم.