وی ادامه داد: گلایه‌ها از عدم کمبود اعتبار در حالی است که بسیاری از روستاها از امکانات ورزشی و درمانی برخوردار شده‌اند و برای مثال روستای قمصار مشکل آب روستایی خود از طریق همین ارزش‌ افزوده برطرف کرده است بنابراین باید با رویکردی جدید و به دور از هرگونه تنگ‌نظری که ضامن حفظ شأن روستائیان نیز باشد در روستاها فعالیت کرد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استاندار تهران در ادامه با اشاره به عدم استقبال روستائیان شهرستان ملارد از طرح بیمه روستایی افزود: در مجموع از ۶۳ هزار روستایی در روستاهای ملارد تنها ۳۷۰ نفر زیر پوشش بیمه روستایی و عشایری قرار دارند.

پرندوار در پایان تصریح کرد: اگر روستائیان ۱۰ سال زیر پوشش بیمه روستایی و عشایری قرار بگیرند می‌توانند ماهانه ۶۰۰ هزار تومان بیمه بازنشستگی دریافت کنند بنابراین شورایاران و دهیاران باید برای روستائیان این موضوع را تشریح کنید که این بیمه چه مزایایی دارد.