محمد عباسی روز چهارشنبه در جلسه آموزشی طرح ملی سند دار کردن زمین های کشاورزی (کاداستر) در جمع دهیاران و اعضای شورای های اسلامی روستاهای شهرستان ری عنوان کرد: اجرای مرحله اول طرح کاداستر در زمین های کشاروزی ری تاکنون با رشد ۲۰ درصدی در چهار روستا انجام شده است.
وی تصریح کرد: تثبیت مالکیت زمین های کشاورزی، برنامه ریزی برای مدیریت یکپارچه اراضی، صدور اسناد مالکیت، شناسنامه دار کردن و مدیریت بهینه زمین های کشاورزی و سیاستگذاری برای الگوی کشت از مهمترین اهداف اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی است.
عباسی ادامه داد: رفع تداخل زمین های کشاورزی با اراضی ملی، پاسخ سریع به استعلامات کشاورزان، شناسایی چاه های مجاز و غیر مجاز در سطح شهرستان و آگاهی از تغییر کاربری زمین های کشاورزی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
وی با بیان اینکه قانون جامع کاداستر کشور بهمن سال ۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اظهار داشت: اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری با همکاری ادارات منابع طبیعی، دارایی و ثبت اسناد متولی اصلی اجرای طرح کاداستر در زمین های کشاورزی محسوب می شود.
عباسی از همه کشاورزان، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستاهای ری خواست تا همکاری مورد نیاز را با همه عوامل شرکت های مهندسان مشاور در تکمیل فرم های اطلاعات توصیفی مربوط به قطعات زمین های خود انجام دهند.
جلسه آموزشی طرح ملی سند دار کردن زمین های کشاورزی(کاداستر) با دهیاران و اعضای شورای های اسلامی روستاهای شهرستان ری امروز چهارشنبه با حضور معاون امور اراضی جهاد کشاورزی استان تهران، رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری و جمعی از نمایندگان دهیاری های و شوراهای اسلامی روستاها در اداره جهاد کشاورزی ری برگزار شد.
شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی و ۲۴۰ هزار هکتار عرصه ملی است که دارای چهار شهر شهرری، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد و چهار بخش مرکزی، کهریزک، فشاپویه، خاوران و قلعه نو است.