به گزارش راگانیوز ؛ سید ناصر موسوی عنوان کرد: این حادثه پیش از ظهر امروز در حالی که کارگران در گود هشت متری درمانگاه خیریه الهام کهریزک در حال کار بودند، رخ داد که کارگران زیر آوار ماندند. وی با اشاره به اینکه یکی از کارگران به صورت سرپایی درمان شد اظهارداشت: پنج کارگر دیگر […]

به گزارش راگانیوز ؛ سید ناصر موسوی عنوان کرد: این حادثه پیش از ظهر امروز در حالی که کارگران در گود هشت متری درمانگاه خیریه الهام کهریزک در حال کار بودند، رخ داد که کارگران زیر آوار ماندند.

وی با اشاره به اینکه یکی از کارگران به صورت سرپایی درمان شد اظهارداشت: پنج کارگر دیگر زیر آوار ماندند که با تلاش امدادگران پیکر چهار نفر تاکنون بیرون آمده است.
موسوی گفت: کار گودبرداری زمین درمانگاه خیریه کهریزک به اتمام رسیده بود که این حادثه هنگام فعالیت مترو رخ داد.