«حسن خلیل آبادی» خبر داد:  بررسی احداث ایستگاه مترو در منطقه بهشتی در دستور کار شورای شهرستان ری قرار گرفته است. رییس شورای اسلامی شهرستان ری افزود: احداث ایستگاه مترو در محله بهشتی در شورای شهرستان ری در مرحله مطالعات مقدماتی قرار دارد. عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران […]

«حسن خلیل آبادی» خبر داد:  بررسی احداث ایستگاه مترو در منطقه بهشتی در دستور کار شورای شهرستان ری قرار گرفته است.

رییس شورای اسلامی شهرستان ری افزود: احداث ایستگاه مترو در محله بهشتی در شورای شهرستان ری در مرحله مطالعات مقدماتی قرار دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه باید برای احداث ایستگاه مترو در این محدوده متقاعد شود.

وی با بیان اینکه هزینه و اعتبارات مورد نیاز آن هنوز مشخص نشده است، افزود: منطقه مجاور امام علی (ع) جنوب، ایستگاهی در انتهای خیابان فتح آباد که فصل مشترک بین مناطق ۱۹ و ۲۰  است، احداث می شود که منطقه جنوب شهر ری را پوشش دهد.

خلیل آبادی با اشاره به بررسی طرح احداث ایستگاه مترو در جلسه شورای شهرستان ری، گفت: پیشنهاد داده ایم برای احداث ایستگاه مترو کارشناسان مربوطه به همراه مهندس محسن هاشمی رفسنجانی، شهربانو امانی و بنده از منطقه بهشتی بازدید کنند و مسائل اقتصادی و مزایای احداث ایستگاه مترو را مورد بررسی قرار دهند.

رییس شورای اسلامی شهرستان ری تاکید کرد: کارشناسان مربوطه در این زمینه و درخصوص میزان کاهش ترافیک منطقه در پی احداث ایستگاه مترو پروپوزال دانشگاهی ارائه کردند و در متن ارائه شده میزان کاهش ترافیک منطقه و دیگر مزایای احداث مترو در منطقه بهشتی ذکر شده است.

خلیل آبادی با اشاره به دیدار مردمی در شهرستان ری، یادآور شد: مردم منطقه بهشتی پنجم شهریور ماه در دیدار با بنده خواستار احداث ایستگاه مترو در منطقه بهشتی میان شهر ری و باقرشهر در جاده قدیم قم شدند.