زهره عبادتی با بیان اینکه یکی از تهدیدات غیر مسلحانه کشور مباحث بیوتروریسیم در حوزه های محیط زیست و شیمیایی است، عنوان کرد: اهداف جنگ زیستی در زمان صلح عموما اقتصادی است و در این جنگ زیر ساخت های اقتصادی و انرژی تهدید می شود و از این رو باید به دنبال فرماندهی، کنترل و […]

زهره عبادتی با بیان اینکه یکی از تهدیدات غیر مسلحانه کشور مباحث بیوتروریسیم در حوزه های محیط زیست و شیمیایی است، عنوان کرد: اهداف جنگ زیستی در زمان صلح عموما اقتصادی است و در این جنگ زیر ساخت های اقتصادی و انرژی تهدید می شود و از این رو باید به دنبال فرماندهی، کنترل و مدیریت حوادث و پیامدها بود.
وی تصریح کرد: اداره محیط زیست شهرستان ری به خاطر وجود کانون های خطر و مواد اشتغال زا در صنایع نفتی جنوب پایتخت، ارائه آموزش های کاربردی و روزآمد به کارکنان تاسیسات نفتی به ویژه کارشناسان HSE را دستور کار خود قرار داده است.
عبادتی افزود: این آموزش ها به صورت تئوری و عملی از جمله انواع خاموش کننده ها، آتش سوزی، سوختگی، آلودگی های نفتی، شرایط کار در تاسیسات نفتی، بهداشت محیط و راه های پیشگیری و مقابله با بحران برگزار می شود.
وی عنوان کرد: برگزاری اولین دوره این آموزش ها از امروز با حضور ۳۰ کارشناس از تاسیسات نفتی جنوب تهران در اداره محیط زیست شهرری برگزار شد و این مراحل در طی سال نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، تاسیسات نفت جنوب تهران واقع در باقرشهر شامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، خطوط لوله و مخابرات، پالایشگاه تهران، منطقه سه گازرسانی کشور، شرکت بهران و ایرانول می شود که در محدوده شهرستان ری قرار دارند.