علیرضا ناصری پور هدف از این دیدار را تقدیر و تشکر از همت والای این اداره در امر ایجاد و توسعه بسترهای ورزشی در شهر دانست و گفت : ورزش و توجه به ورزش توجه به  سلامت شهروندان  و اهمیت ارتقای سطح نشاط جامعه است و باید به آن توجه ویژه داشت . وجود مسابقات متعدد از سوی اداره تربیت بدنی شهر و نتایج خوب آن که نشان از قهرمانی و نائب قهرمانی در سطوح مختلف شهرستانی استانی و حتی ملی دارد برای ما قابل افتخار است و من یقین دارم که برای شهروندان نیز این امر قابل توجه و قابل تقدیر است .

در این دیدار عبداللهی رییس اداره تربیت بدنی شهرستان ری، با تقدیر از حسن توجه شهردار باقرشهر و حضور ایشان در اداره تربیت بدنی ، زحمات واحد تربیت بدنی این شهرداری و برگزاری مراسم باشکوه پیاده وری بزرگ خانواده را قابل تقدیر دانست و گفت : موفقیت های تیم های مختلف تربیت بدنی شهر و شهرداری و کسب عناوین ارزشمند قهرمانی همه مرهوت نگاه ویژه شهرداری و شورای اسلامی به امر ایجاد و توسعه بسترهای ورزشی است و ما قدردان این توجه هستیم .

گفتنی است در این مراسم روسای برخی سبک ها و تیم های ورزشی نیز حضور داشتند . و شهردار باقرشهر از امکانات و فضای ورزشی اداره تربیت بدنی بازدید کرد .