به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزک؛ مهندس نعمت زاده با اعلام این خبر گفت: معلولان به عنوان افراد کم توان جامعه نیازمند توجه و عنایت بیشتری از سوی خانواده و جامعه هستند که با نگاه ویژه به این قشر و توانمندسازی آنها دایره اسیب های اجتماعی و فردی این قشر و خانواده هایشان کاهش می یابد.

شهردار کهریزک با حضور در جمع معلولان و اهدای شاخه های گل به این افراد، این روز را گرامی داشت و افزود: مدیریت شهرداری کهریزک به عنوان متولی شهر هرگز از توجه به افراد خاص و کم توان شهر غافل نبوده است و باتوجه به استقرار آسیایشگاه خیریه کهریزک در این شهر، عنوان “سرای مهر و همدلی” را به عنوان شاخصه اجتماعی این شهر انتخاب کرده است که این موضوع یکی از المان ها و افتخارات شهر محسوب می شود.

در پایان این مراسم مسئولان  شهر و بخش کهریزک مهمان مدیران مجموعه خیریه آسایشگاه کهریزک شدند و درجریان ظرفیت های این مرکز خیریه قرار گرفتند.