اهدای بیش از ۴۰۰ جلد کتاب به کتابخانه گل محمدی همزمان با هفته فرهنگی و فریضه زیبایی نذر کتاب، یکی از پرسنل شهرداری باقرشهر به نیت شهدای گمنام بیش از ۴۰۰ جلد کتاب نفیس به کتابخانه گل‌محمدی این شهر اهدا کرد.

در این حرکت فرهنگی ارزشمند کتاب هایی با موضوعات روان شناسی، تاریخی، رسانه ،قانون اساسی، مذهبی، ادبیات و دیگر موضوعات به این کتابخانه هدیه شد تا شهروندان بتوانند از این منابع ارزشمند علمی استفاده کنند.

علیرضا ناصری پور شهردار باقرشهر با تقدیر از این حرکت ارزشمند نذر کتاب را در هفته فرهنگی که به بهانه میلاد با سعادت حضرت سیدالکریم حسنی(ع) نامگذاری شده است فرصت مناسبی دانست تا داشته‌های فرهنگی افراد در اختیار هم قرار گیرد و از کتب های انباشته شده در منازل در فضای عمومی و شرایط مطلوب تری استفاده شود و همین امر یکی از ابزارهای خوب توسعه زمان مطالعه برای شهروندان است.

شهردار باقرشهر در ادامه این حرکت خوب فرهنگی از این کارمند با اهدای لوح سپاس تقدیر و تشکر کرد.