شهردار حسن آباد فشافویه گفت: 70 میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت معابر داخلی شهر حسن آباد فشافویه و ورودی این شهر تا اتوبان قم، اختصاص یافت.

به گزارش راگانیوز ؛ محسن تاجیک  با بیان اینکه امسال انقلاب آسفالت در حسن آباد فشافویه رخ می دهد، افزود: مدیریت شهری این شهر در جهت رفاه بیشتر شهروندان آسفالت تمامی معابر فرعی، اصلی و همچنین شهرک های نوساز را بازسازی و در صورت نیاز نوسازی خواهد کرد.
وی به فعالیت های این شهرداری در جهت توسعه فضای سبز نیز اشاره کرد و افزود: مدیریت شهری حسن آباد در 6 ماه فعالیت خود توانسته با توسعه فضای سبز در حاشیه معابر شهری، سرانه فضای سبز را از حدود 13 متر به 15 متر برساند.
تاجیک ادامه داد: 50 درصد فضای سبز حسن آباد فشافویه از آب شرب آبیاری می شد که در 6 ماه گذشته 25 درصد آن تبدیل به آب خام شده و به زودی 25 درصد دیگر هم تغییر خواهد کرد.
وی تغییر در المان های شهری را از مطالبات مردم این منطقه بیان کرد و گفت: شهرداری حسن آباد فشافویه در 6 ماه اخیر توانسته تغییراتی را در المان های شهری ایجاد کند ولی تغییرات اساسی در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد.

ایرنا