به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزک؛ مهندس نعمت زاده با اشاره به این خبر گفت: تاکنون اطلاعات جامع و کاملی از مناطق مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی شهر وجود نداشت به همین منظور در راستای شناسایی نقطه به نقطه شهر طرح ممیزی محلات مسکونی و تجاری کهریزک اجرا شد که در این طرح ۱۸ هزار پلاک واحد مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی شناسایی شد.

وی افزود: درحال حاضر در راستای تحقق طرح درآمد پایدار شهر، اطلاعات ستاد ممیزی شهرداری کهریزک دریافت و از سوی واحد نوسازی شهرداری فیش های عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند صادر شده است.

شهردار کهریزک اظهار داشت: در فاز اول طرح توزیع فیش های عوارض، واحدهای مسکونی مشمول این طرح شده اند و از تاریخ ۹ دی ماه توزیع   فیش های نوسازی و پسماند  در بین ۱۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی شناسایی شده در شهر توزیع می شود.

وی به اهمیت و ضرورت صدور فیش های نوسازی و پسماند اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از درامدهای ثابت و پایدار شهرداری ها از محل عوارض تامین می شود و شهروندان درصورت همکاری مناسب جهت وصول به موقع فیش های عوارض نوسازی و پسماند می توانند نقش موثری در توسعه شهر ایفا کنند.

مهندس نعمت زاده خاطر نشان کرد: تاکنون عوارص بهای خدمات پسماند برای شهروندان شهر صادر نشده است و این فیش ها بر اساس مصوبه اعصای شورای اسلامی شهر کهریزک و قوانین مدیریت شهری تعریف و اجرا شده است و نحوه محاسبه این عوارص نیز بر اساس ۵۰٪ عوارض نوسازی ملک مورد نظر می باشد.  شهردار کهریزک در پایان به پرداخت به موقع عوارض از سوی شهروندان و بهره مندی از هدیه خوش حسابی تاکید کرد و گفت: درحال حاضر توزیع فیش ها از محله شهرک‌پیام آغاز شده است  تا پایان دی ماه ادامه دارد.