سارقان  با اجاره یک زمین و دیوار چینی آن برای پوشش کار خود، اقدام به سرقت نفت از خط لوله پالایشگاه نفت شهرری به سمت مازندران می کردند.

گفتنی است که این سارقان به با حفر تونل ۷۰ متری و نصب فلکه ۴۵۰ اینچی به مدت چهار ماه از پالایشگاه شهرری نفت سرقت می کردند.