حمید رضا داداشی اظهارداشت: از این تعداد، یکهزار و ۲۱۵ نفر ساعت دوره آموزش حقوقی، یکهزار و ۳۹۰ نفر ساعت آموزش های تخصصی و یکهزار و ۸۵۰ نفر ساعت دوره آموزش مدیریتی ارائه شد.
وی تصریح کرد: هزینه این دوره های آموزشی برای شرکت های تعاونی رایگان و منابع آن از محل اعتبارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین و پرداخت می شود.
رئیس اداره کار شهرستان ری عنوان کرد: این دوره های آموزشی به منظور آشنایی مدیران، بازرسان و اعضای شرکت های تعاونی با قوانین و مقررات بخش تعاون در استان برگزار شد.
وی از تاسیس هشت تعاونی جدید در این شهرستان خبر داد و گفت: این تعاونی ها ۵۶ نفرعضو دارند و برای ۸۰ نفر اشتغالزایی ایجاد کرده اند.
داداشی یادآور شد: هم اکنون ۷۰۰ شرکت تعاونی شامل ۷۰ تعاونی کشاورزی، ۱۸۰ تعاونی خدماتی، ۷۰ تعاونی صنعتی، ۵۰ تعاونی مسکن، و مابقی نیز تعاونی متفرقه در این شهرستان فعال هستند.
شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) با جمعیتی بیش از ۸۶۰ هزار نفر از مهمترین شهرستان مذهبی و سیاسی استان تهران است که دارای پنج شهر قیامدشت، شهرری، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد و چهار بخش مرکزی، کهریزک، فشاپویه، خاوران و قلعه نو است.
۱۰ هزار واحد صنعتی و صنفی در شهرستان ری فعالیت می کنند.