به گزارش راگانیوز ، فرهاد افشار در جلسه ستاد مدیریت بحران که در شهرداری منطقه ۲۰ (شهرری) با حضور روسای مدیریت بحران استان فارس، همدان و قم برگزار شد، اظهار داشت: در مواقع بروز بحران باید با نوع اقدامات و مواجه با حوادث و بلایای طبیعی شناخت کافی داشت تا از کاهش تلفات و خسارات احتمالی برخوردار بود.
وی تصریح کرد: آموزش های لازم در دوران قبل و بعد از وقوع زلزله برای شهروندان در راستای ارتقاء سلامت و امنیت آنها نقش مهم و موثری دارد تا آنها دچار کمترین آسیب شوند.
افشار با بیان اینکه اجرایی نشدن دانش مدیریت بحران از ضعف های مدیریتی در این زمینه به شمار می رود، یادآورشد: با برگزاری مانورهای متعدد می توان کمبودها و نقاط ضعف در عرصه مدیریت بحران را رفع کرد.
وی عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته فضای میدانی و عملی در راستای کسب تجارب بیشتر هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی وجود دارد که این موضوع نتایج مثبت و مطلوبی را در هنگام وقوع زلزله به همراه دارد.
شهردار منطقه ۲۰ (شهرری) با بیان اینکه آموزش و پیشگیری دو مقوله مهم و موثر در کاهش سوانح و بلایای طبیعی هستند، گفت: نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده یک ضرورت برای کاهش حوادث جبران ناپذیر در هنگام وقوع زلزله به شمار می رود.