به گزارش راگانیوز ، محمدحسین تاجیک روز پنجشنبه در حاشیه اجرای حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز بخش کشاورزی ورامین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری در اراضی کشاورزی شهرستان ورامین ممنوع و غیر قانونی است و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و با دستور قضایی تخریب می شود.
وی افزود: ساخت و سازهای انجام شده عمدتا به صورت دیوارکشی برای احداث باغ ویلا است و در آن مقادیر زیادی از اراضی مرغوب کشاورزی از بین رفته و به ساختمان تبدیل می شود.
تاجیک گفت: عوامل جهاد کشاورزی ورامین با شناسایی ساخت وساز غیر مجاز در روستاهای ایجدان بخش جوادآباد و احمدآباد بخش مرکزی، پس از اخذ دستور قضایی از دادگاه جوادآباد و دادستان ورامین، با حضور عوامل انتظامی نسبت به تخریب آن اقدام و اراضی کشاورزی را به حالت قبل بازگرداندند.
مدیر جهاد کشاورزی ورامین تأکید کرد: هر گونه ساخت وساز غیر مجاز صورت گرفته در اراضی کشاورزی ورامین غیر قانونی است و با اخذ دستور قضایی تخریب خواهد شد.