حجت‌الاسلام حسن خانی مسئول فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه شهرری با بیان اینکه در کهریزک موقوفه‌ای به نام فخرالدوله وجود دارد که واقف آن نیت درمانی درباره این وقف داشته تا برهمین اساس بیمارستانی برای استفاده اهالی ۵ روستای مجاور آن احداث شود، اظهار داشت: اولویت واقف درمان و مداوای افراد بی‌بضاعت است و به همین منظور اوقاف شهرری به دنبال بازسازی این موقوفه و واگذاری به مراکز ذی‌صلاح است.

وی افزود: در سال‌های گذشته در این موقوفه به همت خیرین بیمارستانی به نام هاشمی‌نژاد ساخته شد که بهزیستی از آن به منظور نگهداری معلولان استفاده کرده است که چند سال پیش با اعتراضات محلی روبه‌رو شد این در حالی است که ما وقف‌نامه را بازخوانی کرده و متوجه شدیم وقف‌نامه این مکان برای امور درمان است.

مسؤول فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه شهرری تصریح کرد: پس از بررسی های مختلف به این نتیجه رسیدیم که اگر بهره‌برداری از این موقوفه در زمینه درمان باشد با بهزیستی همکاری می‌کنیم و اگر بهره‌برداری غیر از درمان باشد راهکاری پیدا کنیم که نیت واقف مغفول واقع نشود.

خانی خاطرنشان کرد: به دنبال تصمیم اوقاف شهرری مبنی بر بازسازی این موقوفه و همچنین در صورت مثبت بودن پیشنهاد بهزیستی در این خصوص بنا داریم از محل واریزی وجوهات مستاجرین موقوفه فخرالدوله و نیز کمک خیرین و همت مسؤولان این ساختمان را بازسازی و تجهیز کرده و در اختیار بهزیستی شهرستان قرار خواهیم داد.