به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزک؛ مریم شرفی با اشاره به این خبر گفت: در راستای تاکید شهردار کهریزک مبنی بر تکریم پرستاران در روزی که به نام این قشر زحمتکش نامگذاری شده است؛  مراسم دیدار و تکریم  پرستاران مرکز شهید رجایی شبکه بهداشت کهریزک برگزار شد.

مسئول امور بانوان شهرداری کهریزک اظهار داشت: در این دیدار به ۱۴ پرستار شبکه بهداشت که در این حوزه فعال هستند شاخه های گل اهداء شد.