به گزارش راگانیوز با مساعدت خیران و تلاش شورای حل اختلاف ویژه زندانیان زن و مددکاران ندامتگاه شهرری با اخذ رضایت از شاکیان ۵ مددجو آزاد شدند.
همچنین مددکاران موفق به اخذ رضایت از ۳ خانواده اولیای دم شدند و شرایط آزادی ۴ مددجوی محکوم جرایم مالی غیرعمد فراهم شد.