سعید صالح در این باره اظهار داشت: در مجموع سه هزار و ۷۹۹ دانش آموز و کودک در مهدها و مراکز آموزشی در این مدت، آموزش های مرتبط با پسماند را فرا گرفته اند.
وی تصریح کرد: جامعه هدف ما در این زمینه به مدارس محدود نمی شود و شهرک ها و مجتمع های بالای ۵۰ واحد به تعداد ۲ شهرک و ۲۳ بلوک با جمعیت ۱۵ هزار و ۴۳۱ نفر نیز از این آموزش ها بهره مند شدند.
صالح اضافه کرد: ۲۰۹ عدد مخزن مخصوص پسماند خشک به همراه تعداد زیادی بروشور و بسته های آموزشی نیز در بین مردم و محلات منطقه توزیع شد.
وی گفت: برگزاری کارگاه، غرفه های بازیافت و اجرای گروه نمایش با مقوله محیط ‌زیست از روش هایی محسوب می شود که برای آموزش بهتر ارائه شد.
معاون خدمات شهری شهرداری اضافه کرد: گروه‌های محیط زیستی دانش آموزی می تواند به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی محله یا مدرسه تاثیر گذار باشد تا حجم بالایی از آلودگی‌ها را کاهش و در حوزه فعالیت خود استانداردهای زیست‌ محیطی را در دستور کار قرار دهند.
وی بر تداوم و انجام این قبیل آموزش ها در زمینه بازیافت تاکید کرد و افزود: این برنامه ها شامل برپایی کلبه بازیافت، زنگ بازیافت، پاکسازی محیط زیست و ایستگاه شادمانه در مدارس مورد توجه است و در طی سال تحصیلی اجرا می شود.
منطقه ۱۹ شهرداری تهران ب‍‍ا وس‍‍عت‍‍ی برابر ۹۲ کی‍لومت‍ر مرب‍‍ع با پنج ن‍‍احی‍ه و ۱۴ مح‍له یکی از مناطق شهری جنوب تهران است.