رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی فرصتی پیش آمد که با فراخوانی مجموعه محققان داخل و خارج کشور این همایش علمی را ترتیب دهیم که در آن ثمرات انقلاب اسلامی بررسی و دستاوردهای آن در دو روز برگزاری همایش ارائه شود.

محمد مهدی طهرانچی افزود: مجموعه مقالات ارائه شده در همایش در ۱۹ جلد ارائه می شود و برای این که از دید علمی دستاوردها را برشماریم یادگار خوبی خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی(ره) شهرری نیز گفت: در این همایش مسئولان و میهمانان داخلی به همراه اندیشمندانی از کشورهای مختلف درباره نظام اسلامی،کارآمدی نظام و امکانات و حوزه های مختلفی که نظام اسلامی توانسته است برای کشور و مردم به ارمغان بیاورد،تبادل نظر می کنند.

سعید قاضی مغربی افزود: در همایش امروز بیش از ۶۰ اندیشمند از کشورهای مختلف حضور دارند و از ۸۰۰ مقاله ارائه شده به دبیرخانه همایش،۱۲۰ مقاله در چند پنل تخصصی ارائه خواهد شد.

وی اظهارداشت: ظرفیت انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی،مداقه و نقد اندیشمندان قرار می گیرد.

قاضی مغربی گفت: دشمنان نظام اسلامی ادعا می کردند که نظام جمهوری اسلامی ۴۰ سالگی خود را نخواهد دید اما امروز در حالی داریم این همایش را برگزار می کنیم که انقلاب اسلامی به سن ۴۰ سالگی رسیده است.