همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) بانوان عزادار فاطمی شهرستان ری در راستای ارتقاء فرهنگ فاطمی و الگو قراردادن زندگی حضرت زهرا(س)، در میدان اصلی شهرری اجتماع عظیم فاطمی را بر پا داشتند.

همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) بانوان عزادار فاطمی شهرستان ری در راستای ارتقاء فرهنگ فاطمی و الگو قراردادن زندگی حضرت زهرا(س)، در میدان اصلی شهرری اجتماع عظیم فاطمی را بر پا داشتند.