به گزارش راگانیوز ؛ علیرضا زندی اظهار داشت: این تصمیم با نظر قطعی اعضای شورای بخش حسن آباد بنا به درخواست مکرر مردم مبنی بر آلودگی محیطی ناشی از پسماندسوزی برای استحصال سیم فلزی لاستیک های کامیون و امحای پسماند صنعتی انجام شد.
وی با بیان اینکه انسداد راه های فرعی بر عهده اداره راه و شهرسازی است، افزود: بعد از نامه نگاری های زیاد به نتیجه ای نرسیدیم و در نهایت با تصمیم شورای بخش و همکاری شهرداری این راه ها مسدود شد.
زندی با اشاره به اینکه سوزاندن پسماندهای صنعتی دود غلیظ و بوی نامطبوعی در این منطقه ایجاد می کند، عنوان کرد: بر اساس قانون کارخانجات صنعتی باید پسماندهای خود را به شکل اصولی و درست بازیافت کنند این در حالی است که این قانون به درستی رعایت نمی شود.
وی یادآور شد: برخی از کارخانجات شهرک صنعتی شمس آباد پسماندهای صنعتی و حتی آزبست دار خود را به وسیله کامیون به گردنه حسن آباد انتقال و اقدام به آتش زدن آن می کنند.
زندی با بیان اینکه شهرداری حسن آباد فشافویه از امروز اقدام به مسدود کردن تمامی مسیرهای فرعی در گردنه حسن آباد کرده است، اضافه کرد: تخلیه و آتش زدن این پسماندها علاوه بر ایجاد جلوه نامطلوبی که در حاشیه جاده قدیم قم ایجاد می کند باعث آلودگی محیط زیست و تخریب زمین های کشاورزی می شود.
به گزارش ایرنا، پدیده پسماند سوزی در شهرهای جنوب استان تهران که بیشتر در نواحی حسن آباد فشافویه و بخش هایی از کهریزک صورت می گیرد، دقیقا مبین همین امر است که افرادی که به کابل سوزها شهره شده اند، کابل های مسی و آلومینیومی روکش دار را شبانه به اطراف حسن آباد آورده، آتش زده و متواری می شوند و اوایل صبح برای جمع آوری سیم ها باز می گردند.
این پدیده در شهرهای جنوبی تهران موجب آلودگی شدید هوا، انتشار بوی نامطبوع و از بین رفتن موادعالی و آلودگی خاک در منطقه، بخصوص در مسیر مسافران فرودگاه امام خمینی(ره) و محدوده شهر حسن آباد می شود.