به گزارش راگانیوز بازرسی کارگروه مشترک دادستانی قرچک و شبکه بهداشت و درمان قرچک با موضوع سلامت و امنیت غذایی از ساختمان های پزشکان، درمانگاه ها، مراکز عرضه گوشت صورت گرفت.
این بازرسی ها توسط جانشین دادستان عمومی وانقلاب قرچک جناب آقای شیخ و هیئت همراه متشکل از معاونین شبکه بهداشت و درمان، نیروی انتظامی انجام شد.

در طی این بازرسی ها تخلفاتی مشاهده شد که تذکرات لازم داده شد و واحد هایی که دارای تخلفات بهداشتی بودند با دستور قضایی توسط دادستانی برای رسیدگی به شبکه بهداشت ارجاع داده شدند.

یک کارگاه غیر مجاز و غیر بهداشتی تولید فلافل با دستور جانشین دادستان در طی این بازرسی ها پلمپ گردید.

این بازرسی ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت و با متخلفین برابر قانون برخورد جدی صورت خواهد گرفت.