به گزارش راگانیوز ؛ محمد عباسی اظهار داشت: این تسهیلات در راستای اقتصادی تر نمودن تولیدات کشاورزی، کاهش هزینه های تولید، کاشت یکنواخت، کاهش مصرف بذر، افزایش عملکرد و درآمد اقتصاد کشاورزان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تسهیلات از محل خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده است، عنوان کرد: سهمیه شهرستان ری از این اعتبارات طی سال ۹۷ در حدود ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود، ولی با اقدامات انجام شده بیش از ۵۲ میلیارد ریال تسهیلات از این محل جذب شهرستان شد.
عباسی اضافه کرد: این تسهیلات با سود ۱۴ و نیم درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه به کشاورزان پرداخت شد.
وی یادآور شد: تسهیلات یاد شده برای خرید هشت دستگاه تراکتور، ۱۸ دستگاه و تجهیزات دامداری و ۴۸ دستگاه خنک کننده سردخانه پرداخت شده است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی ری تصریح کرد: با پرداخت این تسهیلات، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در این شهرستان از یک و ۶۸ صدم درصد سال گذشته به یک و ۷۶ صدم درصد افزایش یافت.
شهرستان ری با دارا بودن ۲۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران، سالانه در حدود ۸۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی و زراعی تولید می کند.