به گزارش راگانیوز ، مینا رجایی اظهار داشت:عیدی مددجویان بهزیستی ری بر مبنای یک ماه حقوق آنها از مبلغ ۵۳ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان به حساب آنها واریز خواهد شد.
وی تصریح کرد: امسال پنج هزار و ۵۵۰ نفر در بخش توانبخشی و یکهزار و ۱۴ نفر در بخش اجتماعی عیدی دریافت می کنند.
رجایی عنوان کرد: بهزیستی تمام تلاش خود را برای پرداخت به موقع عیدی مددجویان بکار گرفته تا بخشی از مایحتاج زندگی آنها را تامین کند و سعی داریم تا از افراد تحت پوشش خود به خوبی حمایت و تمامی ساز و کارها را در این زمینه به کار گیریم.
به گزارش ایرنا، ۱۸ هزار معلول نابینا، ذهنی، اعصاب و روان و ضایعه نخاعی، سه هزار زن سرپرست خانوار و ۲ هزار و ۵۰۰ سالمند زیر پوشش نهاد حمایتی و خدماتی بهزیستی شهر ری قرار دارند.