به گزارش راگانیوز ؛ زهره عبادتی با اعلام این خبر افزود: با دستور مقام قضایی متصدی یک واحد صنعتی در شهرستان ری بخش خاوران به دلیل انتشار بوی نامطبوع و تهدید علیه بهداشت عمومی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد ، این واحد صنعتی به دلایلی اعم از غیر استاندارد و مستهلک بودن خطوط تولید موجب انتشار بوی نامطبوع در زمان فعالیت و اعتراض اهالی آن منطقه شده بود .

وی در ادامه تصریح کرد : بعد از صدور اخطاریه های متعدد نهایتا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری بر علیه متصدی واحد اقامه دعوی نموده و متصدی واحد مذکور به دستور مقام قضایی به یکسال حبس تعزیری و برطرف نمودن موجبات آلودگی محیط زیست محکوم شد.