به گزارش راگانیوز ؛ ابوذر ریاضی اظهار داشت: به‌منظور عبور ایمن دوچرخه‌سواران از بزرگراه‌ها و رفع موانع توسعه حمل و نقل پاک، پل‌های هوایی عرض بزرگراه‌ها به تسهیلات عبور دوچرخه مجهز می‌شوند.