به گزارش راگانیوز ، مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب محدودیت‌های امروز دربی پایتخت را بدین شرح اعلام کرد:

ا- محدودیت شرق به غرب آزادراه به سمت چوگان شمال (پل غربی)
۲ – محدودیت شرق به غرب آزادراه به سمت شمال شیشه مینا (پل شرقی)
٣- غرب به شرق آزادراه به چوگان شمال (پل غربی)
۴ – جنوب به شمال بلوار چوگان قبل از پل آزادراه نبش خیابان ولیعصر و هدایت بار به خیابان ولی عصر شرقه – جنوب به شمال بلوار شیشه مینا قبل از پل آزاد راه و هدایت بار به آزاد راه شرق
۶- غرب به شرق حکیم به ورودی به بلوار جهاد جنوبی یا دور برگردان خیابان جهاد و جلوگیری از ورود بار ترافیکی به بلوار شمالی استادیوم و هدایت به خیابان جهاد و حکیم شرق
۷ – غرب به شرق بلوار شهرک آفتاب ورودی به بلوار غربی استادیوم
۸ – شمال به جنوب بلوار غربی قبل از ورودی به شهرک آفتاب و هدایت بار ترافیک به شهرک آفتاب و آزادگان
۹- شمال به جنوب خیابان ساحل ورودی به بلوار غربی استادیم و هدایت بار ترافیکی به خیابان جهاد به شمال
۱۰- دور برگردان میدان تیر و کمان
۱۱ -شمال به جنوب بلوار دهکده قبل از رمپ حکیم و هدایت بار ترافیکی به حکیم شرق (مسیر جدیدالاحداث)
۱۲ – غرب به شرق بزرگراه حکیم به بلوار دهکده جنوب (مسیر جدید الاحداث )
۱۳ – شمال به جنوب مسیر جدید الاحداث بلوار دهکده و هدایت به بلوار غربی