به گزارش راگانیوز، نمایندگان مجلس عوام انگلیس طرحی را تصویب کردند که دولت را از هر گونه اجرای برگزیت بدون دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا منع می‌کند.

بر این اساس این طرح مانع از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق تا دوازدهم آوریل می‌شود.

انگلیس تا ۱۲ آوریل زمان دارد تا در راستای اجرای برگزیت به توافقی مشترک با اتحادیه اروپا دست پیدا کند در غیر این صورت باید بدون توافق اتحادیه را ترک کند.

پیشتر قرار بود که انگلیس تا پایان ماه مارس از اتحادیه اروپا خارج شود.