به گزارش راگانیوز ، محمد عباسی اظهار داشت: این میزان از اراضی تحت کشت غلات از جمله گندم، جو و کلزا در روستاهای اسماعیل آباد، جهان آباد و شهر کهریزک واقع شده است.
وی میزان خسارت تقریبی را در حدود ٢ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: جهاد کشاورزی ری برای جبران خسارت این کشاورزان تلاش خواهد کرد.
عباسی یادآور شد: تمامی عوامل جهاد کشاورزی در کنار سایر نیروهای امدادی در جهت عادی سازی زمین های کشاورزی منطقه هستند.
وی با اشاره به بارش های قابل توجه روزهای گذشته در جنوب پایتخت گفت: خوشبختانه با بارش نزولات آسمانی زمین های کشاورزی شهرستان ری سیراب و منابع زیر زمینی نیز به اندازه کافی پر شده است.
به گزارش ایرنا، شهرستان ری با ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی، سالانه در حدود ۸۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی و زراعی را تولید می کند.