به گزارش راگانیوز ؛ چندی است که حاشیه‌هایی از سوی مدیران شبکۀ سوم سیما برای عادل فردوسی‌پور و برنامۀ پرطرفدار نود پیش آمده است که در نهایت منجر به حذف این برنامه و مجری توانایش از شبکۀ سوم سیما و جایگزینی محمدحسین میثاقی و برنامۀ فوتبال برتر به جای آن شد.

 

بعد از مشخص شدن جانشینی برنامۀ فوتبال برتر و میثاقی به جای نود و فردوسی‌پور، میثاقی دیگر فعالیت‌های خود از جمله برنامۀ ستاره‌ساز و فوتبال ۱۲۰ را ترک کرد تا تمرکز کاملش روی برنامۀ فوتبال برتر باشد. محمدرضا احمدی مجری مطرح و پرکارورزشیِ صدا و سیما جای میثاقی را در برنامۀ ستاره‌ساز گرفت.

پیام اینستاگرامی محمدرضا احمدی
پیام اینستاگرامی محمدرضا احمدی

 

حال احمدی با انتشار پیامی در اینستاگرامش از زحمات میثاقی تشکر کرد. احمدی در ادامۀ پیامی که برای میثاقی نوشته است خود را تابع قوانین و چارچوب صدا و سیما و تلویزیون دانست تا بدین شکل طعنه‌ای سنگینی را نیز به عادل فردوسی‌پور زده باشد. احمدی هم مانند میثاقی از مجریان نوپا و تازه‌کار تلویزیون به حساب می‌آید که فردوسی‌پور در تقابل با آن‌ها در حد یک استاد و بزرگ‌تر می‌باشد.