به گزارش راگانیوز ؛ زهره عبادتی اظهار داشت: تالاب قنبرآباد با وسعت ۱۰۰ هکتار در بخش حسن آباد فشافویه و تالاب عشق آباد با وسعت ۵۰ هکتار در بخش قلعه نوی ری توسط رودخانه ها و روان آب های جاری به طور کامل آبگیری شدند.
وی تصریح کرد: آب این تالاب ها توسط رودخانه های کن و سرخه حصار تامین می شود و این رودخانه ها نیز در پی بارش های اخبر کاملا پر آب بودند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری ادامه داد: آبگیری این تالاب ها مکان مناسبی را برای لانه گزینی پرندگان مهاجر از جمله حواصیل، کاکایی و چنگر محیا کرده است.
وی با بیان اینکه تالاب های جنوب پایتخت از مناطق حفاظت شده محسوب نمی شوند، گفت: از لحاظ قانونی اقدامات خاصی را در این مناطق نمی توان انجام داد، ولی سرشماری پرندگان مهاجر و پایش کیفیت آب در دستور کار اداره محیط زیست ری قرار دارد.
عبادتی با اشاره به اینکه تالاب های جنوب تهران به دلیل استفاده آب در بالا دست طی فصل گرم سال کم آب و در برخی مواقع حتی خشک می شوند، افزود: کیفیت آب این تاثیر مستقیم بر زندگی پرندگان مهاجر و آبزیان منطقه دارد، بقای این تالاب ها در فصل گرما موجب جلوگیری از ایجاد ریزگرد و تلطیف هوای منطقه می شود.

ایرنا