به گزارش راگانیوز ، آمار فروش فیلم های سینمایی تا ظهر امروز نشان می دهد که «متری شش و نیم» در صدر فروش گیشه قرار دارد و فیلم های دیگر علیرغم انتظار،فروش خوبی را برای خود ثبت نکرده اند.

«متری شش و نیم» در ۳۳ روز اکران؛ ۱۷ میلیارد و ۴۴۰میلیون

«ژن خوک» در ۳۳ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون

«پیشونی سفید (۳)» در ۳۴ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۸۵۰میلیون

«غلامرضا تختی» در ۳۴ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۱۲۰ میلیون

«تگزاس (۲)» در ۲ روز اکران؛ ۵۵۰میلیون