به گزارش راگانیوز  ؛ پس از پایان دیدار جنجالی تراکتورسازی تبریز و پیکان تهران که با اشتباه فاحش سنگربان تی‌تی‌ها، یعنی محمدرضا اخباری به سود پیکان خاتمه یافت، هواداران تراکتور راهی زمین بازی شدند تا اوج درگیری‌های فیزیکی به‌وجود بیاید.

یکی از هواداران به درون زمین راه یافته که سخت به دنبال پیدا کردن مسعود شجاعی بود، پس از یافتن او با شدت هرچه تمام‌تر با ضربۀ مشت خود بر صورت مسعود شجاعی کوبید اما شجاعی برای آرام شدن فضا از صحنه فاصله گرفت و به درون رختکن رفت که پس از ورود نیروی انتظامی و بازداشت فرد خطاکار، اشکان دژاگه دوان دوان خود را به صحنه رساند و هواداری که این رفتار زشت را انجام داد بود مورد ضرب و شتم قرار داد تا تصاویری زشت از این دیدار برجای بماند.

ورزش ۱۱