به گزارش راگانیوز ؛ جدولی از قیمت آپارتمانهای فروش رفته در روزهای اخیر را منتشر شده است. در حال حاضر بازارمسکن راکد گزارش می شود.

تازه‌ترین قیمت خانه‌های معامله شده در تهران