به گزارش راگانیوز ؛ حمیدرضا داداشی اظهار داشت: همچنین ۱۹۰ نفر از بیکاران شهرستان ری طی سال گذشته شاغل شدند و ۳۰۶ نفر نیز به مراکز فنی و حرفه ای جهت حرفه آموزی معرفی شدند.
وی در خصوص نحوه پرداخت بیمه بیکاری افزود: فرد بیکار طی ۳۰ روز از تاریخ بیکاری شرایط خود را به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن را بیان کند.
داداشی تصریح کرد: افرادی که بین ۶ تا ۲۴ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند در صورت مجرد بودن تا ۶ ماه و متاهل بودن تا ۲۴ ماه مقرری بیکاری دریافت می کنند.
وی یادآور شد: مقرری بگیران بیمه بیکاری موظف هستند در کلاس های فنی و حرفه ای اداره کار شرکت و همچنین در تاریخ های مقرر جهت حضور و غیاب حداقل هفته ای یکبار به اداره کار معرفی شوند.

ایرنا