به گزارش راگانیوز ؛ در ادامه گزارش، جدول جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی آورده شده است.

 

منبع: دنیای اقتصاد