به گزارش راگانیوز ، از اواسط هفته جاری میلیون ها قطعه از گونه پروانه «روزپر» به نواحی جنوبی و شرقی تهران، صحنه های زیبایی را از حضور این حشره در بوستان ها، مزارع و تاغزارها خلق کرده که البته با نگرانی برخی از کشاورزان نیز همراه بوده است و برخی از این افراد قصد دارند که با سم پاشی، با آن مبارزه کنند.
محمد عباسی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کشاورزان شهرستان ری نباید به هیچ عنوان نگرانی در خصوص این پروانه ها در روزهای اخیر در مزارع مشاهده می شوند، داشته باشند.
وی ادامه داد: افزایش جمعیت پروانه های روز پر در اثر بارندگی های اخیر و رطوبت زمین در دشت ورامین و ری ایجاد شده است، این پروانه ها ضمن اینکه موجب گرده افشانی گیاهان می شوند، غذای خوبی نیز برای پرندگان محسوب می شوند.
عباسی با بیان اینکه پروانه های روز پر دشت ورامین و ری مهاجر نیستند، تصریح کرد: بر اساس گزارش کارشناسان، پروانه های روزپر موجود در مزارع و باغات شهرستان به هیچ عنوان آسیبی به تولیدات کشاورزی وارد نمی کند.
وی ادامه داد: کشاورزان نباید هیچ گونه اقدامی از جمله سم پاشی علیه پروانه های روز پر انجام دهند.

ایرنا