به گزارش راگانیوز ، هدایت الله جمالی پور روز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ری اظهار داشت: روسای آموزش و پرورش نواحی یک و ۲ شهرستان باید با برگزاری جلسات متعدد با شهرداری ها، ابتدا زمین های موجود در شهرستان را احصا و سپس اقدامات لازم را جهت تعویض آن با زمین های مدارس فرسوده انجام دهند.
وی تصریح کرد: ۵۰ درصد از بودجه نوسازی مدارس بر عهده سازمان نوسازی و از محل تبدیل زمین های مدارس به احسنت و ۵۰ درصد هم توسط خیرین مدرسه ساز تامین می شود که باید روسای آموزش و پرورش با برگزاری جلسات با خیرین، زمینه مشارکت این افراد را فراهم کنند.
جمالی پور ادامه داد: روسای نواحی آموزش و پرورش شهرستان ری باید نسبت به تعویض مدارس فرسوده ای که در نقاط مرکزی شهر واقع شده اند با زمین های شهرداری ها به سرعت بیشتری وارد عمل شوند.
شهردار منطقه ۲۰ تهران نیز در ادامه این برنامه گفت: جواز تغییر کاربری زمین های موجود در محدوده شهری بر اساس قانون جدید شهرداری ها برای مراکز آموزشی بسیار سریع صادر می شود، دست شهرداری ری برای اعطای مجوز ساخت مدارس جدید باز است.
فرهاد افشار گفت: مدیریت شهری منطقه ۲۰ آمادگی کامل برای تعویض زمین های شهرداری با مدارس فرسوده شهر را دارد و شهرداری منطقه ۲۰ زمین های چمنی که در داخل محدوده پر جمیعت قرار گرفته را در صورت موافقت آموزش و پرورش به اماکن آموزشی تبدیل می کند.
میانگین فرسودگی مدارس ناحیه های یک و ۲ شهرستان ری ۳۲ درصد است که از این میزان ۵۵ درصد سهم مدارس ناحیه یک و ۲۱ درصد سهم مدارس ناحیه ۲ آموزش و پرورش این شهرستان است.
تراکم بالای جمعیت دانش آموزی بخصوص در منطقه دولت آباد شهرری به دلیل حضور اتباع عراقی و نبود مدارس جایگزین برای نوسازی مدرسه های موجود از اصلی ترین دغدغه های مدیران آموزش و پروش ناحیه یک و ۲ شهرستان ری محسوب می شود.
شهرستان ری دارای چهار مرکز اصلی آموزش و پرورش شامل ناحیه یک، ناحیه دو، بخش کهریزک و بخش فشافویه است که مدیریت آن با اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران است.

ایرنا