به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان تهران، سید حمید رضا حسینی در این باره اظهار داشت: این رودخانه ها در محدوده روستاهای مافتون، طالب آباد، اسماعیل آباد، زمان آباد، گلحصار و باقر شهر لایروبی می شوند.
وی تصریح کرد: این عملیات در ۶ هزار و ۳۰۰ متر در مساحت ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ متر مربع از بستر رودخانه سرخه حصار، نهر طبیعی فیروزآباد و مافتون انجام می شود.
حسینی با بیان اینکه نخاله های ساختمانی اصلی ترین عامل تخریب بستر رودخانه ها محسوب می شود، افزود: عملیات لایروبی سال ها در این رودخانه ها انجام نشده و در حال حاضر ضروری است.
وی عنوان کرد: همچنین عملیات لایروبی و پاکسازی رودخانه کن در غرب حوزه این شهرستان در دستور کار قرار دارد.
شهرستان ری به علت موقعیت جغرافیایی و قرار گیری در پایین دست شهر تهران منبع سرریز رودخانه های سرخه حصار، کن و جاجرود است و همواره در معرض بحران های طبیعی نظیر سیل قرار دارد.